Rýchly HIV 1/2 test (Z plnej krvi/Séra/Krvnej Plazmy)

8,82 bez DPH | 9,70 s DPH

HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test (Whole Blood/Serum/Plasma) je rýchly imunochromatografický analyzátor na kvalitatívnu detekciu protilátok voči HIV-1 a/alebo HIV-2 v krvi, sére alebo v krvnej plazme.

Katalógové číslo: hiv-test Kategórie: , Značiek: , , , , , , , , ,

Popis

Použitie:

HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test (Whole Blood/Serum/Plasma) je rýchly imunochromatografický analyzátor na kvalitatívnu detekciu protilátok voči HIV-1 a/alebo HIV-2 v krvi, sére alebo v krvnej plazme. Test by sa mal používať vrámci screeningu a ako pomoc pri diagnóze infekcie HIV. Akákoľvek testovaná vzorka musí byť potvrdená aj alternatívnou testovacou metódou.

Odber vzorky:

 1. HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test sa vykonáva použitím krvi zo žily, séra alebo krvnej plazmy.
 2. Pri krvi a krvnej plazme použite  ako antikoagulant Sodium Heparin, Sodium Citrate a Lithium Heparin. Iné antikogulanty neboli testované a mohli by vyjsť nepravdivé výsledky.
 3. Čo najskôr oddeľte sérum alebo plazmu od krvi, aby ste zabránili hemolýze. Používajte len nehemolyzované vzorky.
 4. Test by mal byť vykonaný hneď po odobratí vzorky. Sérum a plazma sa môžu skladovať pri teplote 2-8°C  po dobu 3 dní. Pri dlhodobom skladovaní by sa vzorky mali uchovávať pri teplote nižšej ako -20°C. Vzorku plnej krvi zo žily nezmrazujte.
 5. Pred testovaním ohrejte vzorky na izbovú teplotu. Zmrazené vzorky sa musia pred testovaním úplne rozmraziť a dobre premiešať. Vzorky by sa nemali opakovane zmrazovať a rozmrazovať.
 6. Ak sa majú vzorky prepravovať, mali by byť zabalené v súlade s bežnými predpismi pre prepravu etiologických agensov.

Postup pri testovaní: testovaciu kazeta, vzorku a buffer nechajte ohriať do izboje teploty (15-30°C)

 1. Vyberte testovaciu kazetu z fóliového vrecúška. Použite ho čo najskôr. Najlepšie výsledky získate pokiaľ vykonáte test do prvej hodiny.
 2. Položte kazetu na čistý a rovný povrch.
  Pre vzorky séra alebo  krvnej plazmy: Pipetou nakvapkajte 1 kvapku séra/krvenj plazmy do jamky na kazete (S), následne pridajte 1 kvapku bufferu a spustite stopky.
  Pre vzorky z plnej žilovej krvi: Pipetou nakvapkajte 2 kvapky krvi do jamky na kazete (S), následne pridajte 1 kvapku bufferu a spustite stopky.
 3. Čakajte kým sa zobrazí červená čiara. Výsledky odčítajte po 15 minútach.

 

Interpretácia výsledkov:

 • Pozitívny: Objavia sa dve zreteľné červené čiary. Jedna čiara by mala byť v kontrolnej oblasti (C) a druhá v testovacej oblasti (T)
  *Intenzita červenej farby v testovacej oblasti (T) sa bude líšiť v závislosti od koncentrácie HIV protilátok vo vzorke. Preto by sa akýkoľvek odtieň červenej farby v testovacej oblasti mal považovať za pozitívny.
 • Negatívny: Objaví sa 1 zreteľná červená čiara v kontrolnej oblasti (C). V testovacej oblasti (T) sa nezobrazí.
 • Neplatný: Neobjaví sa čiara v kontrolnej oblasti (C). Najčastejším dôvodom je nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávna technika testovania. Test zopakujte by ste mali zopakovať. Pokiaľ by problém pretrvával, neváhajte kontakovať vášho lokálne distribútora.

Mali by ste vedieť:

 1. HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test (Whole Blood/Serum/Plasma) je určený na in vitro diagnostické použitie.
 2. Test je limitovaný na kvalitatívnu detekciu protilátok proti HIV-1 alebo HIV-2. Intenzita prúžku v testovacej oblasti nemá lineárnu koreláciu s titrom protilátkom v testovanej vzorke.
 3. Negatívny výsledok indikuje absenciu detekovateľných HIV-1/HIV-2 protilátok. Napriek tomu negatívny výsledok testu nevylučuje možnosť expozície alebo infekcie HIV-1/HIV-2.
 4. K negatívnemu výsledku môže dôjsť pokiaľ kvantita HIV-1/HIV-2 protilátok vo vyšetrovanej vzorke je pod detekovateľným limitom testu, alebo protilátky nie sú prítomné vo vzorke v danom stupni ochorenia.
 5. Tak ako pri všetkých diagnostických testoch, definitívna klinická diagnóza by nemala byť založená na výsledkoch jediného testu, ale lekár by ju mal stanoviť až po vyhodnotení všetkých klinických a laboratórnych nálezov.
 6. Výsledky testu by sa nemali používať na určenie sérotypu infekcie HIV.
 7. Je známe, že vzorky od osôb infikovaných HIV po antiretrovírusovej liečbe (HAARS) so supresiou vírusu môžu občas viesť k falošne negatívnym výsledkom testov. Tento súbor vzoriek nebol vyšetrený na HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test. Preto sa tento test u týchto pacientov nemal používať.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.1 kg