V prípade reklamácie prosíme o vyplnenie formulára. Bez správne vyplneného formulára sa čas reklamácia predĺži, resp. tovar nebude prijatý na reklamáciu.

  Detaily o výrobku

  Dátum kúpy tovaru (podľa faktúry)

  Názov výrobku (podľa faktúry)

  Číslo faktúry (podľa faktúry)

  Sériové číslo zariadenia

  Detaily reklamujúceho

  E-mail:

  Názov firmy:

  IČO:

  Mesto:

  Kontaktná osoba:

  Telefónne číslo:

  Popis poruchy:

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov