KillVir Forte 80% – Univerzálny liehový dezinfekčný prostriedok ktorý nevysuší Vašu pokožku

19,7532,92

Dezinfekt 70% je prostriedok určený na dezinfekciu plôch a predmetov, len na vonkajšie použitie. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Prostriedok neriediť.

Obsah balenia – Vyberte si z možností – 3 alebo 5 litrov.

Katalógové číslo: dezinfekt5 Kategórie: , Značky: ,

Popis

Dezinfekčný prípravok KILLVIR Forte 80% predstavuje účinnú dezinfekciu na ruky, ktorá nevysuší vašu pokožku. Prípravok je pripravený na základe odporúčaní receptúry Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s obsahom glycerínu. KILLVIR Forte tak nevysuší vašu pokožku, ale zanechá vaše ruky jemné a hebké. Prípravok aplikujte na pokožku, rozotrite a nechajte vyschnúť.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Účinná látka: etanol (denaturovaný) 800 ml/l
Ostatné látky: peroxid vodíka 1,25 ml/l, glycerol 14,5 ml/l, voda
Zloženie odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).
Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/920/D/20/CCHLP
Typ biocídneho výrobku: PT1 Osobná hygiena človeka
Balenie: 3 L / 5 L
Popis: Dezinfekčný prostriedok na ruky
Spektrum účinnosti: baktericídny, plne virucídny
Typ úpravy: tekutý
Použitie: Na dezinfekciu rúk. Určený len na vonkajšie použitie. Prostriedok používať neriedený.
Návod na použitie: Neriedený prostriedok naneste do suchej dlane v množstve dostatočnom na pokrytie rúk, minimálne 3 ml. Dôkladne rozotrite a navlhčite všetky miesta na rukách, zvýšenú pozornosť venujte najmä končekom prstov a palcov. Ruky udržiavajte vlhké vtieraním po celý expozičný čas 30 sekúnd, ruky neoplachujte, neutierajte, nechajte voľne vyschnúť. Nepoužívať na sliznice, do otvorených rán, ani do očí ani v ich blízkosti. Pre ochranu pokožky rúk je potrebné pravidelné ošetrovanie regeneračnými krémami. Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
Dátum spotreby: 5 rokov od dátumu výroby

NEBEZPEČENSTVO
Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. V prípade požiaru: na hasenie použite snehový alebo penový hasiaci prístroj. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov. Prvá pomoc: Po kontakte s pokožkou: V prípade zistenia alergickej reakcie na prostriedok, ukončite používanie prostriedku, prípadne opláchnite veľkým množstvom vody. Konzultujte s lekárom. Po požití: pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí). Nevyvolávajte zvracanie.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0,01 kg
Objem

3 litre, 5 litrov

Možno by sa Vám páčilo…