HEALGEN Digitálny Tehotenský test

4,36 bez DPH | 4,80 s DPH

HEALGEN Digital Pregnancy Test slúži na detekciu ľúdského choriového gonádotropínu (hCG) v moči, pri včasnej diagnóze tehotenstva. Tento je produkovaný vyvíjajúcou sa placentou krátko po počatí a vylučovaný do moču. Test sa používa na získanie vizuálneho kvalitatívneho výsledku. Len na použitie pri samovyšetrení in vitro. Balenie obsahuje 1 test.

Katalógové číslo: digitaln-tehotensky-test Kategórie: , Značiek: , , , , , ,

Popis

Použitie:

Digital Pregnancy Test slúži na detekciu ľúdského choriového gonádotropínu (hCG) v moči, pri včasnej diagnóze tehotenstva. Len na použitie pri samovyšetrení in vitro.

 

Postup:

 1. Vyberte test v z fóliového vrecúška a oboznámte sa s výrobkom.
 2. Odstráňte uzáver a držte test za uzáver s palcovým úchopom s odkrytou absorpčnou špičkou smerujúcou nadol priamo do prúdu moču kým nie je dostatočne vlhký. Poznámka: Na okienka testu a kontrolného okienka nemočte. Ak chcete, môžete sa vymočiť do čistej a suchej nádoby a potom ponoriť do moču len absorpčnú špičku
 3. Na displeji sa zobrazí symbol presýpacích hodín. Približne po 10 sekundách začne symbol blikať, čo znamená, že zariadenie môžete vybrať z moču. Absorpčná špička aj naďalej má smerovať nadol.
 4. Pokiaľ symbol bliká, znamená to, že test funguje. V priebehu 5 minút prestane a na displeji sa zobrazí výsledok.
 5. Ak sa po použítí testu nezobrazí symbol presýpacích hodin, pozrite si časť Otázky a odpovede.

 

Interpretácia výsledkov:

 • Keď sa na obrazovke zobrazí “Not Pregnant”,  znamená to, že nebolo zistené žiadne tehotenstvo.
 • Keď sa na obrazovke zobrazí “Pregnant”, znamená to, že ste tehotná prvých 10 dní. Pokiaľ sa zobrazí “Pregnant>10”, znamená to, že ste tehotná niekedy medzi 11 až 28 dňom.
 • Keď sa na obrazovke zobrazí “Error”, znamená to, že test zlyhal, je neplatný alebo už bol použítý. Opakujte s novým testom.

 

Otázky a odpovede:

 1. Ako skoro si môžem urobiť test pri podozrení, že som tehotná?
  Test si môžete spraviť 2 dni pred očakávanou menštruáciou
 2. Ako presný je test?
  Výsledky klinického hodnotenia testu preukázali celkovú presnosť >99% v porovnaní s klinickými výsledkami.
 3. Ktoré faktory môžu ovplyvniť výsledok testu?
  Lieky, ktoré obsahujú hCG (napríklad Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL), môžu poskytnúť falošne pozitívny výsledok. Alkohol, perorálna antikoncepcia, lieky proti bolesti, antibiotiká alebo hormonálna liečba, ktoré neobsahujú hCG, by nemali ovplyvniť výsledok testu.
 4. Čo mám robiť, ak výsledok ukáže, že som tehotná?
  Znamená to, že váš moč obsahuje hCG a pravdepodobne ste tehotná. Navštívte svojho lekára, aby vám potvrdil, že ste tehotná, a aby ste prediskutovali vaše ďalšie kroky.
 5. Znamená výsledok niečo iné ako normálne tehotenstvo, ak ukáže, že som tehotná?
  Viacero iných zdravotných stavov ako tehotenstvo, vrátane, cysty na vaječníkoch alebo mimomaternicového tehotenstva môže spôsobiť zvýšenú hladinu hCG.
 6. Čo mám urobiť, ak výsledok ukáže, že nie som tehotná?
  Znamená to, že vo vašom moči nebol zistený žiadny hCG a pravdepodobne nie ste tehotná. Ak nezačnete menštruovať do jedného týždňa od termínu, zopakujte test novým testom. Ak po opakovaní testu dostanete rovnaký výsledok a menštruácia sa stále nedostaví, mali by ste navštíviť svojho lekára.
 7. Môže byť zariadenie použité viackrát?
  Nie, zariadenie je určené len na jednorázové použitie. Ak sa zariadenie použije, výsledok testu sa zobrazí na displeji na určitý čas a toto zariadenie by sa už nemalo používať opakovane.